» Tukisivuston etusivulle
Staging-ominaisuuden käyttäminen WordPress-sivustolla
Hallintapaneelimme WordPress Toolkit -työkalun avulla voit toteuttaa helposti WordPress-webhotelliisi rinnakkaisen staging-sivuversion. Tämä mahdollistaa mm. sivuston päivittämisen erillisessä kehitysversiossaan - ja muutosten tuomisen helposti julkiseen sivuversioon.

Staging-ominaisuuden käyttämiseksi webhotelliisi tulee olla asennettuna WordPress, joka on liitetty WordPress Toolkitiin (joko asentamalla se suoraan WordPress Toolkitin kautta tai liittämällä manuaalinen asennus siihen Skannaa-toiminnon avulla).

Tämän lisäksi tarvitset levytilaa staging-sivuversiota varten. Tämä on suositeltavaa toteuttaa päädomainisi aliverkkotunnukseen (esim. staging.omadomain.com) näiden ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti staging-sivun voi asentaa myös suoraan pääverkkotunnuksen alihakemistoon (esim. omadomain.com/staging).

Seuraavaksi voit siirtyä luomaan tuotantoversiokäytössä olevasta WordPress-asennuksesta staging-versio klikkaamalla hallintapaneelista 'WordPress' -> 'Klooni':
Valitse avautuvasta ponnahdusikkunasta 'Käytä olemassa olevaa toimialuetta tai alitoimialuetta' ja valitse aiemmin luomasi aliverkko-osoite (esimerkissä 'staging.hostaan.help');Hallintapaneeli saattaa esitäyttää myös alihakemistoksi "staging" turvallisuussyistä (välttääkseen ylikirjoittamista pääverkkotunnukseen asennetun sovelluksen kanssa). Jos käytät aliverkkotunnusta (esim. staging.omadomainisi.com), voit poistaa tämän alihakemiston, mutta jos toteutat staging hakemiston pääverkkotunnukseen (omadomainisi.com/staging), alihakemisto tulee jättää, jotta tuotantosivustosi ei ylikirjaudu staging-versiolla.

Paina 'Aloita' ja hallintapaneeli kloonaa sivusisällön ja tietokannan määrittelemääsi kohteeseen ja palaat tämän jälkeen WordPress Toolkit -näkymään, johon on nyt syntynyt rinnakkainen WordPress -asennus. Voit nyt tehdä tarvittavia kehitys- ja päivitystöitä staging-sivustoon vapaasti, niiden vaikuttamatta varsinaiseen tuotantosivuun:Oletuksen hakukoneiden indeksointi on poistettu staging-sivulta käytöstä, mutta halutessasi voit vielä rajoittaa staging-sivustolle pääsyn 'Suojaa salasanalla' -toiminnolla, jolloin sivustoon ei pääse julkisesti, mutta voit kuitenkin kirjautua WordPressin admin-käyttöliittymään.

Staging-sivuston muutosten tuonti tuotantoympäristöön

Kun kehitystyöt on tehty staging-sivustolla ja muutokset todettu toimiviksi, voit tuoda päivitykset ja mukautukset tuotantoversioon valitsemalla päävalikosta 'WordPress' ja staging-sivusi kohdalla 'Kopioi tiedot':Valitse ponnahdusikkunasta kohteeksi päädomainisi (esim. omadomain.com), jossa tuotantoversio sivustosta sijaitsee. Tässä yhteydessä voi poikkeustilanteissa myös valita, mitä osia sivustosta siirretään, mutta tyypillisesti valinnat voivat olla oletusarvoissaan. Toiminto varmuuskopioi samalla myös palautuspisteen sivustasi, joten levytilaa tulisi olla vapaana tarpeeksi.Kohdassa 'Valitse kopioitavat tietokannan taulukot' oletuksena on jätetty pois WordPressin postmeta, posts, usermeta ja users -taulut. Tällöin julkaisuversioon tulleita sisältömuutoksia ja uusia käyttäjätunnuksia ei näiden osalta ylikirjoiteta vaan tuontivaiheessa tuodaan staging-sivulta vain WordPressin, lisäosien ja teemojen päivitykset sekä muut mahdolliset muutokset (esimerkiksi ulkoasuun). Tämä on suositeltava tuontitapa tapauksissa jolloin staging-sivustoa käytetään vain WordPress-päivitysten testaamiseen ja toteuttamiseen, ulkoasumuutoksiin tai uusien ominaisuuksien käyttöönottoon - ja varsinainen sisällöntuotanto tapahtuu suoraan julkaisuversiossa.

Jos taas olet toteuttanut staging-sivustolle uutta sisältöä, jonka haluat tuoda julkaistulle sivustolle, voit tällöin ottaa ruksin pois kohdasta "Lukuun ottamatta: wp_postmeta, wp_posts, wp_usermeta, wp_users"

HUOM! Staging-ominaisuuden käyttö soveltuu näillä asetuksilla vain sivustolle, jossa voidaan ylikirjoittaa kaikki tuotantosivun sisältö. Esimerkiksi verkkokauppaan tai kommentoinneilla varustettuihin blogeihin tätä ei asetusta ei kannata sellaisenaan käyttää, koska kävijöiden tekemät tilaukset, rekisteröitymiset ja kommentit ylikirjautuvat ja katoavat.

Kolmantena vaihtoehtona voit myös valita "Vain uudet taulukot" tai "Valitut taulukot" (ja määritellä tuotavat taulut). Voit esimerkiksi määritellä, että vain wp_posts ja wp_postmeta -taulujen sisällöt tuodaan, mutta wp_users ja wp_usermeta -taulujen sisällöt jätetään tuomatta. Tai voit jättää esimerkiksi wp_comments ja wp_commentmeta -taulut ylikirjoittamatta (tai esimerkiksi WooCommerce-verkkokaupan tai muiden käyttämiesi lisäosien taulujen sisällöt). Poissulkemalla tuonnista taulut, jotka päivittyvät julkaistulla sivustolla käyttäjien toimesta, staging-ominaisuutta voidaan valikoidusti ja tarkkaan harkiten käyttää myös verkokaupoissa ja aktiivisesti kommentoiduilla blogeilla.

Kopioinnin yhteydessä WordPress Toolkit luo palautuspisteen (ruksi oltava kohdassa 'Luo palautuspiste'), jolloin mikäli jotain menee vikaan, voit palata entiseen tilanteeseen.

Painettuasi 'Aloita' staging-sivusisältö siirretään tuotantokäytössä olevaan pääverkkotunnukseen ja staging-sivulle tekemäsi muutokset julkaistaan. Jatkossa voit työskennellä siten, että teet päivitykset ja mukautukset suoraan staging-sivuversioon ja tuot ne julkiseen sivustoon Kopioi tiedot -toiminnolla julkaisuvaiheessa. Sivuston tyypistä ja valituista tietokannan tuontiasetuksista riippuen voit myös halutessasi siirtyä tuottamaan sisällön staging-sivun kautta.

HUOM! WordPress-sivuston kopiointi voi joissakin tapauksissa aiheuttaa kopioitavan kohdesivuston hajoamisen, sillä suuremmissa muutoksissa, kuten kokonaisen teeman vaihdossa tai vaikkapa merkittävän määrän plugineita vaihdettaessa, päällekopiointi ei välttämättä ole soveliain ratkaisu. Tällöin järkevintä on poistaa tuotannossa oleva vanha kohdesivu kokonaan WordPress Toolkitin kautta ja kloonata uusi staging-sivusto puhtaalta pöydältä kohdesijaintiin.
Hostaan Support